isshi logo
isshī Spring Summer 2021 Atlantica Neckl
isshī Spring Summer 2021 Aurora barrette

s     h o p        n  o                          w

s     h o p        n  o                          w

s     h o p        n  o                          w

seastar_4.png
hand-contour.png
seastar_5.png
seastar_3.png
jo i n    t h e    i s sh ī     u n iv e rs   e !

Thanks for submitting!

  • Black Instagram Icon
isshi-homepage_iris-earring.png
isshī
isshi
iny by isshī

w       e     l     c                      o        m   e                      t o             i       s s     h            ī 

                   w      e     lc                                   o   m                e            t    o          i                           s s           h        ī

       w                                     el         c                     o             m            e                   to                     i              s         s    h            ī

     

O M G !

shop our new line

isshī